Gujarati joke.
Gujarati jokes
Translation :

Aa to samay kharab chal raha hai
varna
Garmi me funk marne ke liye bhu hum ladkiya rakhte the bhai ...

Post a Comment

और नया पुराने